THÔNG TIN NGHIỆM THU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 2020 do TS. Đỗ Thị Huế là chủ nhiệm 

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang các cấu trúc nano đa lớp lõi silica vỏ vàng (SiO2@Au) định hướng ứng dụng trong phát hiện và điều trị bệnh

Mã số: CS.2020.03

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Huế

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 4910/QĐ-ĐHSP ngày 24/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 15h00, ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Phòng 201, nhà Thư viện, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

2. THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (Xem chi tiết tại Đây)

loading....