Lịch tuần công tác từ ngày 22-28/11/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

22/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp THCS đợt 3 (các môn: Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, GGTC), cấp THPT đợt 1 (các môn: GDCD, HĐTN-HN, GDTC, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 3, cấp THPT của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Ba

Ngày

23/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp THCS đợt 3 (các môn: Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, GGTC), cấp THPT đợt 1 (các môn: GDCD, HĐTN-HN, GDTC, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 3, cấp THPT của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h00-11h00

Phòng A1A

Tọa đàm cung cấp thông tin cho báo chí về Chương trình ETEP

PGS.TS. Mai Xuân Trường, cán bộ phụ trách bồi dưỡng

BQL Chương trình ETEP, Bộ GD&ĐT

Văn phòng ETEP

16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp Tiểu học đợt 3 (các môn: Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Giáo dục thể chất; Toán; Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 3

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Tư

Ngày

24/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp Tiểu học đợt 3 (các môn: Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Giáo dục thể chất; Toán; Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 3

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h30

Phòng A1A

Tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT

Đại diện BGH, lãnh đạo phòng HC-TC, trung tâm TT-TV; Văn phòng Đảng đoàn thể; chuyên viên phụ trách văn thư lưu trữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng HCTC

15h00

Phòng A1A

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

08h00

Phòng họp số

2, ĐHTN

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021 của Trường Đại học Sư phạm.

- ĐHTN: Đoàn kiểm tra theo QĐ số 2057/QĐ-ĐHTN ngày 19/11/2021 của Giám đốc ĐHTN.

- Trường ĐH Sư phạm: đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT; Ban chủ nhiệm các nhiệm vụ.

Trưởng đoàn kiểm

tra

Ban

KHCN&ĐN

Thứ Năm

Ngày

25/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp Tiểu học đợt 3 (các môn: Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Giáo dục thể chất; Toán; Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 3

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp THCS đợt 4 (các môn: Hoạt động trải nghiệm, HN; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ; Toán; Lịch Sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 4

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

15h00

Phòng A1A

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng A1B

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ, B2020-TNA-11

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ; thành viên thực hiện đề tài

Chủ tịch Hội đồng

Phòng HC-TC

Thứ Sáu

Ngày

26/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp THCS đợt 4 (các môn: Hoạt động trải nghiệm, HN; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ; Toán; Lịch Sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 4

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

10h00-10h50

Họp Hội đồng nghiệm thu chương trình Tâm lý Giáo dục

Thành viên Hội đồng

Nhóm biên soạn chương trình thuộc Khoa Tâm Lý Giáo dục; lãnh đạo Phòng Đào tạo phụ trách chương trình

Chủ tịch Hội đồng

Văn phòng ETEP

13h30-14h20

Họp Hội đồng nghiệm thu chương trình Quản lý Giáo dục

Thành viên Hội đồng

Nhóm biên soạn chương trình thuộc Khoa Tâm Lý Giáo dục; lãnh đạo Phòng Đào tạo phụ trách chương trình

Chủ tịch Hội đồng

Văn phòng ETEP

14h20-15h10

Họp Hội đồng nghiệm thu chương trình Giáo dục Quốc phòng An ninh

Thành viên Hội đồng

Nhóm biên soạn chương trình thuộc Khoa Thể dục Thể thao; lãnh đạo Phòng Đào tạo phụ trách chương trình

Chủ tịch Hội đồng

Văn phòng ETEP

Thứ Bảy

Ngày

27/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp THCS đợt 4 (các môn: Hoạt động trải nghiệm, HN; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật; Công nghệ; Toán; Lịch Sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 4

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Chủ nhật

Ngày

28/11/2021

16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp Tiểu học đợt 4 (các môn: TNXH và LS-ĐL; Khoa học - Đạo đức; Âm nhạc; Mĩ thuật; Tin học; Toán; Tiếng Việt); cấp THCS đợt 5 (môn Khoa học tự nhiên); cấp THPT đợt 2 (các môn: Toán, Ngữ văn)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 4; cấp THCS của môn đợt 5; cấp THPT của các môn đợt 2.

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....