Lịch công tác tuần từ 20-26/12/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

20/12/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 6 ngày 19-20: cấp Tiểu học (các môn: TNXH và LS-ĐL; Khoa học - Đạo đức; Toán); cấp THPT (môn: Giáo dục thể chất; Giáo dục công dân; Hoạt động trải nghiệm, HN; Tin học; Công nghệ; Lịch sử; Địa lý; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Toán, Ngữ văn)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 6

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h00

Phòng A1A

Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bí thư chi bộ các phòng/trung tâm: Phòng HC-TC, Phòng Đào tạo, Phòng KH-TC, Phòng KH-CN&HTQT, Phòng QT-PV, Phòng CTHSSV và  Trung tâm TT-TV, TT-PC, KT&ĐBCLGD

Đại học Thái Nguyên

Văn phòng Đảng đoàn thể

13h30-17h00

Hội thảo - Tập huấn “Tăng
cường năng lực phát triển chương trình bồi dưỡng cho GVPT và
CBQLCSGDPT

- BQL Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Trường ĐHSP tham gia ETEP; - TS. Tracey McAskill, Nguyên GĐ Chương trình ĐT Cơ quan quản lý về Chương trình, Đánh giá và Báo cáo của Úc (ACARA);

- Trường: 10 cán bộ (có thông báo)

BQL ETEP, Bộ GD&ĐT

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 4 ngày 19-20 cấp THPT (môn Hoạt động trải nghiệm), cấp THCS (môn Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt ngày 20-21 cấp cấp THCS (môn Hóa học)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Ba

Ngày

21/12/2021

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt ngày 20-21 cấp cấp THCS (môn Hóa học)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 5 ngày 21-22 cấp THPT (môn Thể dục, Địa lý, GDCD, Sinh học), cấp THCS (môn Thể dục, Hóa học, Địa lý, Công nghệ, GDCD), cấp Tiểu học (Tin học, Công nghệ)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

16h00

Phòng A1A

Nghiệm thu tài liệu, học liệu mô đun 8 bồi dưỡng giáo viên phổ thông

Hội đồng nghiệm thu, Ban Biên soạn tài liệu mô đun 8

Chủ tịch Hội đồng

Văn phòng ETEP

Cả ngày

Hội thảo - Tập huấn “Tăng
cường năng lực phát triển chương trình bồi dưỡng cho GVPT và
CBQLCSGDPT

- BQL Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Trường ĐHSP tham gia ETEP; - TS. Tracey McAskill, Nguyên GĐ Chương trình ĐT Cơ quan quản lý về Chương trình, Đánh giá và Báo cáo của Úc (ACARA);

- Trường: 10 cán bộ (có thông báo)

BQL ETEP, Bộ GD&ĐT

Văn phòng ETEP

Thứ Tư

Ngày

22/12/2021

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 5 ngày 21-22 cấp THPT (môn Thể dục, Địa lý, GDCD, Sinh học), cấp THCS (môn Thể dục, Hóa học, Địa lý, Công nghệ, GDCD), cấp Tiểu học (Tin học, Công nghệ)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Cả ngày

Hội thảo - Tập huấn “Tăng
cường năng lực phát triển chương trình bồi dưỡng cho GVPT và
CBQLCSGDPT

- BQL Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Trường ĐHSP tham gia ETEP; - TS. Tracey McAskill, Nguyên GĐ Chương trình ĐT Cơ quan quản lý về Chương trình, Đánh giá và Báo cáo của Úc (ACARA);

- Trường: 10 cán bộ (có thông báo)

BQL ETEP, Bộ GD&ĐT

Văn phòng ETEP

16h00

Phòng A1A

Nghiệm thu tài liệu, học liệu mô đun 8 bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Hội đồng nghiệm thu, Ban Biên soạn tài liệu mô đun 8

Chủ tịch Hội đồng

Văn phòng ETEP

Thứ Năm

Ngày

23/12/2021

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 6 ngày 23-24 cấp THPT (môn Công nghệ), cấp THCS (môn Tin học, Sinh học), cấp Tiểu học (môn Thể dục)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h00-12h00

Phòng A1A

Hội thảo tổng kết chương trình TCNL về đào tạo trong Chương trình ETEP

Vụ Giáo dục Đại học, Ngân hàng Thế Giới, BQL ETEP, Lãnh đạo các trường ĐHSP, BQL ETEP cấp trường, giảng viên tham gia Chương trình TCNL.

Trường ĐHSP - ĐHTN: Trưởng các Khoa của Trường

BQL Chương trình ETEP, Bộ GD&ĐT

Văn phòng ETEP

14h00

Phòng A1A

Hội nghị kiểm điểm  tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

14h00

Phòng họp số 2, ĐHTN

Hội thảo trực tuyến về “Vai trò

của Chủ tịch Công đoàn trong

Hội đồng trường”

- ĐHTN: Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHTN.

- Chủ tịch Công đoàn các cơ sở trực thuộc.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Văn phòng Đảng-Đoàn thể

Cả ngày

Phòng A1B và A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Tâm lý Giáo dục

Hội đồng bảo vệ luận văn; học viên cao học

Chủ tịch hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

24/12/2021

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 6 ngày 23-24 cấp THPT (môn Công nghệ), cấp THCS (môn Tin học, Sinh học), cấp Tiểu học (môn Thể dục)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h00

- Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (Sẽ có kế hoạch cụ thể)

- Hội nghị kiểm điểm  tập thể Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2021 (Sẽ có kế hoạch cụ thể)

 

 

BCH Đảng bộ; thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; BCH Công đoàn Trường; Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội CCB Trường; trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, phó các bộ môn thuộc khoa của Trường; Giáo sư, Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp, Tiến sĩ

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

8h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

Đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng HC-TC phụ trách công tác văn thư lưu trữ, 01 cán bộ làm văn thư lưu trữ, 01 chuyên viên công nghệ thông tin

Giám đốc ĐHTN

Phòng HCTC

14h00

Phòng A1A

Hội nghị kiểm điểm cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

14h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh ĐHTN

- ĐHTN: BCH Hội CCB ĐHTN

- Chủ tịch Hội CCB cơ sở

Chủ tịch Hội CCB ĐHTN

Văn phòng Đảng-Đoàn thể

Cả ngày

Phòng A1B và A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Tâm lý Giáo dục

Hội đồng bảo vệ luận văn; học viên cao học

Chủ tịch hội đồng

Phòng Đào tạo

Cả ngày

Tầng 5 Thư viện

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Thể dục Thể thao

Hội đồng bảo vệ luận văn; học viên cao học

Chủ tịch hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy

Ngày

25/12/2021

Cả ngày

Phòng A1B và A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Tâm lý Giáo dục

Hội đồng bảo vệ luận văn; học viên cao học

Chủ tịch hội đồng

Phòng Đào tạo

Cả ngày

Tầng 5 Thư viện

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Địa lý

Hội đồng bảo vệ luận văn; học viên cao học

Chủ tịch hội đồng

Phòng Đào tạo

Chủ nhật

Ngày

26/12/2021

Cả ngày

Phòng A1B và A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Tâm lý Giáo dục

Hội đồng bảo vệ luận văn; học viên cao học

Chủ tịch hội đồng

Phòng Đào tạo

 

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....