Lịch công tác tuần từ 3 - 9/6/2019 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

03/6/2019

06h45

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ.

- Đảng ủy, BGH; Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh; trưởng, phó các phòng/ ban/ trung tâm, khoa/bộ môn trực thuộc;

- Đại diện sinh viên Khoa Hóa học;Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng sinh viên, Lớp trưởng các lớp sinh viên trong toàn trường.

Lãnh đạo phòng CTHSSV

Phòng

CTHSSV

7h00

PHA1A

- Họp Giao ban tháng 6/2019

 

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

15h30

PH1ĐHTN

- Thẩm định Đề án vị trí việc làm   của Trường.

- Hội đồng thẩm định.

- Đại diện BGH; lãnh đạo phòng HC-TC.

Hội đồng

thẩm định

Ban TCCB

Thứ Ba

Ngày

04/6/2019

8h00

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Phạm Thị Như Phong, chuyên ngành  Quản lý Giáo dục.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

05/6/2019

7h00

PHA1A

13h30

HTC1

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

nhiệm  kỳ 2019-2024 (theo các bước của kế hoạch).

- Theo kế hoạch ban hành.

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

Thứ Năm

Ngày

06/6/2019

S:7h30

C:13h30

PHA1A

PHA1B

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành  Quản lý Giáo dục.

- Hội đồng chấm luận văn;

- Học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

07/6/2019

08h00, Thành phố Vinh

(Hoãn)

- Hội thảo triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện thỏa thuận PA và sử dụng phần mềm quản lý M&E (hết ngày 9/6/2019).

- Thành phần theo Quyết định

BQL

Chương trình ETEP

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bẩy

Ngày

08/6/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

09/6/2019

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Mai Xuân Trường

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

loading....