Lịch công tác tuần từ 04-10/10/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

04/4/2021

S: 7h30-11h30

C: 14h0-17h30

Các phòng theo môn tại Giảng đường B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp Tiểu học đợt 3, môn: Toán, Tiếng việt, TNXH và LS-ĐL, KH-ĐĐ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, HN

- Báo cáo viên môn

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h00

Phòng A4-104

Họp Giao ban tháng 10 năm 2021

 

Tập thể lãnh đạo trường;  Trưởng/Phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

09h00-17h00

Phòng A1B

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

- Đoàn kiểm tra;

- Phòng Hành chính Tổ chức (Bộ phận Tổ chức cán bộ)

- Phòng Kế hoạch Tài chính

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

15h00

Phòng A4-104

Họp chuẩn bị Hội nghị DAIHITO 2021 với Viện Toán học

Đại diện BGH; Chủ tịch HĐT; Lãnh đạo phòng: KH-CN&HTQT, Quản trị - Phục vụ; Lãnh đạo Khoa Toán; Đại diện lãnh đạo Trung tâm TT-TV

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

16h30

Phòng A4-104

Họp thống nhất cách thức, chất lượng và phương án quay video các bài giảng E-learning năm 2021

Đại diện BGH; Lãnh đạo phòng KH-CN&HTQT, Quản trị - Phục vụ; Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Trung tâm TT-TV; Trưởng/phó và Thư ký tổ kỹ thuật

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày

05/10/2021

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

06/10/2021

7h30

Hội trường C1

Khai mạc “Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV” cho K56

Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc (theo Quyết định); Báo cáo viên

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng

CT-HSSV

 

Từ 7h30 đến 11h00

Hội trường C1

Triển khai online “Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV” cho K56

Thường trực BCĐ, Tổ giúp việc; Báo cáo viên

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trườờng

Phòng

CT-HSSV

 

Thứ Năm

Ngày

07/10/2021

7h30-11h00

Hội trường C1

Triển khai online “Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV” cho K56

Thường trực BCĐ, Tổ giúp việc; Báo cáo viên

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng

CT-HSSV

8h00

Phòng họp số 1 ĐHTN

Họp triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương, PGS.TS. Bùi Đức Nguyên, TS. Từ Quang Tân

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

08/10/2021

7h30-11h00

Hội trường C1

Triển khai online “Tuần sinh hoạt Công dân-HSSV” cho K56

- Thường trực BCĐ, Tổ giúp việc;

- Báo cáo viên

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng

CT-HSSV

8h00

Phòng họp số 1 ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác HSSV năm học 2020-2021 và triển khai công tác năm học 2021-2022

Đai diện Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo phòng CTHSSV

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban CTHSSV

Thứ Bảy

Ngày

09/10/2021

Cả ngày

Trường ĐH CNTT&TT

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Ban coi thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Trưởng ban Ban coi thi

Ban Đào tạo

Chủ nhật

Ngày

10/10/2021

Cả ngày

Trường ĐH CNTT&TT

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Ban coi thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Trưởng ban Ban coi thi

Ban Đào tạo

\

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....