Lịch công tác tuần từ 11-17/10/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

11/10/2021

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

12/10/2021

8h00-11h30

Hội trường C1&các điểm cầu cá nhân

Hội nghị Phổ biến, triển khai KHCL phát triển Trường và góp ý dự thảo KHCL cấp Khoa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035

Theo Kế hoạch số 4035/KH-ĐHSP ngày 06/10/2021

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

Phòng 301, Cơ quan ĐHTN

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN

Các đồng chí ủy viên BTV Công đoàn ĐHTN

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Tư

Ngày

13/10/2021

14h00

Phòng khách Tầng 2 ĐHTN

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN lần thứ 15, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

14/10/2021

Sáng 8h30 -12h00; Chiều 14h00-17h30

Hội trường C1

Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà

- Ngân hàng Thế giới,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các Trường đại học tham gia ETEP

- Trường ĐHSP Thái Nguyên: đại diện lãnh đạo Trường, cán bộ phụ trách bồi dưỡng, cán bộ giám sát, toàn thể giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia bồi dưỡng môđun 5

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng ETEP

9h00-12h00

Phòng A4-104 & các điểm cầu cá nhân

Tập huấn trực tuyến về Quản trị và quản lí hiệu quả trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học với chuyên gia Úc

Học viên của khóa tập huấn theo Kế hoạch số 2405/KH-ĐHSP ngày 08/7/2021

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Sáu

Ngày

15/10/2021

Sáng 8h30 -12h00; Chiều 14h00-17h30

Hội trường C1

 

Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà

- Ngân hàng Thế giới,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các Trường đại học tham gia ETEP

- Trường ĐHSP Thái Nguyên: đại diện lãnh đạo Trường, cán bộ phụ trách bồi dưỡng, cán bộ giám sát, toàn thể giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia bồi dưỡng môđun 5

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng ETEP

14h00

Phòng A1B

Họp trực tuyến với các trường đại học sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên

Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng: HC-TC, QT-PV, TT-PC, KH-CN&HTQT, KT&ĐBCLGD, TT-TV; Trưởng/phó các phòng: KH-TC, Đào tạo, CT-HSSV

Bộ trưởng

Nguyễn Kim Sơn

Phòng HC-TC

14h00

Phòng họp số 1 ĐHTN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN lần thứ 7 khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

15h00

Phòng họp Trường ĐH Khoa học

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN mở rộng quý IV năm 2021

- Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng CĐ ĐHTN;

- Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) các công đoàn cơ sở.

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Bảy

Ngày

16/10/2021

Sáng 8h30 -12h00; Chiều 14h00-17h30

Hội trường C1

 

Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà

- Ngân hàng Thế giới,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các Trường đại học tham gia ETEP

- Trường ĐHSP Thái Nguyên: đại diện lãnh đạo Trường, cán bộ phụ trách bồi dưỡng, cán bộ giám sát, toàn thể giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia bồi dưỡng môđun 5

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng ETEP

Chủ nhật

Ngày

17/10/2021

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....