Lịch công tác tuần từ 01/11/2021-07/11/202 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

01/11/2021

8h00

Phòng A1A

Họp Giao ban tháng 11 năm 2021

 

Tập thể lãnh đạo trường;  Trưởng/Phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; VP Đảng ủy và Công đoàn

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

8h00

Phòng A1B

Tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ thanh, kiểm tra và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Phòng Thanh tra Pháp chế

Bộ GD&ĐT

Phòng TT-PC

Thứ Ba

Ngày

02/11/2021

S: 8h30-11h30

Hội trường C1

C: 14h0-17h00

Cấp Tiểu học: Phòng A4-104

Cấp Trung học: A1A

Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 cho giảng viên sư phạm chủ chốt

- Ban Quản lý chương trình ETEP Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Thế giới.

- Ban Giám hiệu, Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường; Bộ phận giám sát; Toàn thể giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia bồi dưỡng mô đun 5.

Ban tổ chức Hội thảo

Văn phòng ETEP

8h00

Phòng họp số 1 ĐHTN

Hội nghị chuyên đề về đầu tư công

Đại diện lãnh đạo đơn vị; Trưởng hoặc Phó các Phòng: KHTC, QTPV và chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo

Giám đốc ĐHTN

Ban CSVC

8h00

Phòng họp số 2 ĐHTN

Hội nghị triển khai công tác hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Tư

Ngày

03/11/2021

S: 8h30-11h30

C: 14h0-17h00

Cấp Tiểu học: Phòng A4-104

Cấp Trung học: A1A

Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 cho giảng viên sư phạm chủ chốt

Toàn thể giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia bồi dưỡng mô đun 5.

Ban tổ chức Hội thảo

Văn phòng ETEP

Thứ Năm

Ngày

04/11/2021

S: 8h30-11h30

Hội trường C1

Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 cho giảng viên sư phạm chủ chốt

- Ban Quản lý chương trình ETEP Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Thế giới.

- Ban Giám hiệu, Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường; Bộ phận giám sát; Toàn thể giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia bồi dưỡng mô đun 5.

Ban tổ chức Hội thảo

Văn phòng ETEP

9h00-10h30

Phòng họp A1A

Họp trực tuyến với Đại học Sư phạm Quốc gia Daegu (Hàn Quốc)

Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng KH-CN&HTQT, Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Sáu

Ngày

05/11/2021

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

06/11/2021

8h30

Phòng họp số 1 ĐHTN

Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học

Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Chủ tịch HĐ trường; Ban Giám hiệu; Thư ký HĐ trường; Trưởng phòng HCTC

Bộ GD&ĐT

Ban TCCB

Chủ nhật

Ngày

07/11/2021

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....