Lịch công tác tuần từ 08-14/11/202 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

08/11/2021

8h00

Phòng A1A

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

9h00

Phòng A1A

Báo cáo tiến độ viết báo cáo TEIDI năm 2021

Ban Giám hiệu, Thành viên các nhóm công tác chuyên trách viết báo cáo TEIDI năm 2021

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KT&ĐBCLGD

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 1, GVCC các môn: Toán, Ngữ văn, GDCD, KHTN, Lịch sử và Địa lý

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Ba

Ngày

09/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 1, GVCC các môn: Toán, Ngữ văn, GDCD, KHTN, Lịch sử và Địa lý

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 1, GVCC các môn: Toán, Tiếng Việt, TNXH và LS-ĐL, Khoa học - Đạo đức, Giáo dục thể chất, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, HN

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

10/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 1, GVCC các môn: Toán, Tiếng Việt, TNXH và LS-ĐL, Khoa học - Đạo đức, Giáo dục thể chất, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, HN

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

9h00

Phòng A1A

Tiếp nhận sách tặng của GS Lê Hải Khôi - Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)

- Trong trường: Chủ tịch HĐT, Đại diện BGH, lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH-CN&HTQT, Khoa Tooán, Trung tâm TTTV

- Đoàn công tác: GS. Lê Hải Khôi, GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn, TS. Đặng Thị Oanh

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

Phòng họp số 2, ĐHTN

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN

Các đồng chí ủy viên BTV CĐ ĐHTN

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Đảng Đoàn thể

Thứ Năm

Ngày

11/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 1, GVCC các môn: Toán, Tiếng Việt, TNXH và LS-ĐL, Khoa học - Đạo đức, Giáo dục thể chất, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, HN

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 2, GVCC các môn: Giáo dục thể chất, Ngữ văn, GDCD, KHTN, Lịch sử và Địa lý

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Sáu

Ngày

12/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 2, GVCC các môn: Giáo dục thể chất, Ngữ văn, GDCD, KHTN, Lịch sử và Địa lý

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 2

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h30

Phòng A4-104

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Dương Hoài Thương

Hội đồng chấm luận án

NCS và các cán bộ quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy

Ngày

13/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 2, GVCC các môn: Giáo dục thể chất, Ngữ văn, GDCD, KHTN, Lịch sử và Địa lý

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 2

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Chủ nhật

Ngày

14/11/2021

16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 2, GVCC các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Toán, Tiếng Việt, TNXH và LS-ĐL, Khoa học - Đạo đức, Giáo dục thể chất

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 2

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....