Lịch công tác tuần từ 15-21/11/2011 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

15/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 2, GVCC các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Toán, Tiếng Việt, TNXH và LS-ĐL, Khoa học - Đạo đức, Giáo dục thể chất

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 2

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Ba

Ngày

16/11/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 2, GVCC các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Toán, Tiếng Việt, TNXH và LS-ĐL, Khoa học - Đạo đức, Giáo dục thể chất

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của các môn đợt 2

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Tư

Ngày

17/11/2021

10h00-12h00

Trực tuyến

Tập huấn “Phương pháp luận và kĩ năng viết đề xuất nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn, KHGD” với giảng viên Đại học USC, Úc

Học viên của khóa tập huấn

Phó Hiệu trưởng

TS. Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

Phòng họp A1A

Họp trao đổi hợp tác với Đại học Galati, Rumani

Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học-Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Ban Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ

Hiệu trưởng

PGS.TS Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

14h00-16h30

Trực tuyến

Tập huấn: “Kĩ năng cơ bản trong viết và công bố quốc tế”

Học viên của khóa tập huấn theo Kế hoạch số 4651/KH-ĐHSP ngày 10/11/2021

Phó Hiệu trưởng

TS. Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Năm

Ngày

18/11/2021

9h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Gặp mặt, khen thưởng và tôn vinh các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu.

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐ

trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng.

- Các nhà giáo, cán bộ quản lý đã được phong danh hiệu, học hàm, chức danh: Anh hùng lao động; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú; Thầy thuốc Nhân dân; Thầy thuốc Ưu tú; Giáo sư; Phó Giáo sư; Giảng viên cao cấp.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Văn phòng

13h30-15h30

Trực tuyến

Tập huấn “Phương pháp luận và kĩ năng viết đề xuất nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục với giảng viên Đại học USC, Úc

Học viên của khóa tập huấn

Phó Hiệu trưởng

TS. Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Sáu

Ngày

19/11/2021

8h00-10h30

Trực tuyến

Tập huấn: “Kĩ năng nâng cao 1 trong viết và công bố quốc tế”

Học viên của khóa tập huấn theo Kế hoạch số 4651/KH-ĐHSP ngày 10/11/2021

Phó Hiệu trưởng

TS. Từ Quang Tân

Phòng KH-CN&HTQT

9h00

Hội trường C1

và trực tuyến

Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

- Dự trực tiếp tại Hội trường C1: Đảng uỷ, Hội đồng trường (là cán bộ của trường), trưởng các đơn vị; Các cán bộ được khen thưởng (Danh sách khen thưởng Nhà trường sẽ thông báo)

- Dự trực tuyến: Các cán bộ còn lại tham dự trực tuyến.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

14h00

Phòng họp A1A

Xét hỗ trợ công bố khoa học năm 2021

Theo Quyết định số 4640         /QĐ-ĐHSP ngày 10/11/2021

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

(Chủ tịch Hội đồng)

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bảy

Ngày

20/11/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

21/11/2021

16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 GVCC cấp THCS đợt 3 (các môn: Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, GGTC), cấp THPT đợt 1 (các môn: GDCD, HĐTN-HN, GDTC, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 3, cấp THPT của các môn đợt 1

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần

 

loading....