Lịch công tác từ 13-19/12/2021 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

13/12/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 3 ngày 13-14: cấp THCS (các môn: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, HN, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, KHTN, Lịch sử và Địa lý)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 3

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 1 ngày 13-14 cấp THPT (môn Tin), cấp THCS (môn Toán), cấp Tiểu học (Khoa học - Đạo đức; TNXH – LSĐL; Toán; Tiếng việt)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

14h00

Phòng họp A1A

Hội thảo tham vấn đồng cấp báo cáo TĐG TEIDI năm 2021

- Đại diện NHTG, Cục QLCL, BQL chương trình ETEP - Bộ GD&ĐT, các Chuyên gia tham vấn đồng cấp

- Ban Giám Hiệu, Hội đồng TĐG TEIDI năm 2021, Ban thư ký, Các nhóm công tác chuyên trách viết báo cáo TEIDI năm 2021

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày

14/12/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 3 ngày 13-14: cấp THCS (các môn: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, HN, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, KHTN, Lịch sử và Địa lý)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 3

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 1 ngày 13-14 cấp THPT (môn Tin), cấp THCS (môn Toán), cấp Tiểu học (Khoa học - Đạo đức; TNXH – LSĐL; Toán; Tiếng việt)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h00

Phòng họp A1B

Góp ý báo cáo TĐG 7 CTĐT (Tiêu chuẩn 6)

- PHT Bùi Đức Nguyên

- Đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, HC-TC

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

Phòng họp A1B

Góp ý báo cáo TĐG 7 CTĐT (Tiêu chuẩn 7)

- PHT Bùi Đức Nguyên

- Đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, HC-TC

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Hội nghị trong quy trình thành lập Hội đồng ĐHTN, nhiệm kỳ 2021-2026

PGS.TS. Mai Xuân Trường; PGS.TS. Hà Trần Phương

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng-Đoàn thể

15h00

Phòng họp 1, ĐHTN

Họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng ĐHTN nhiệm kỳ 2021-2026

PGS.TS. Mai Xuân Trường; PGS.TS. Hà Trần Phương

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng-Đoàn thể

8h30

Phòng A4-104

Bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Phí Văn Thủy

Hội đồng bảo vệ luận án, NCS và cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

16h30-17h30

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 4 ngày 15-16: cấp Tiểu học (các môn: Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL; Giáo dục thể chất; Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Toán); cấp THCS (môn Toán)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán các môn đợt 4

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Tư

Ngày

15/12/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 4 ngày 15-16: cấp Tiểu học (các môn: Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL; Giáo dục thể chất; Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Toán); cấp THCS (môn Toán)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 4

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 2 ngày 15-16 cấp THPT (môn Vật lý, Hóa học, Công nghệ), cấp THCS (môn Vật lý)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

14h00

Phòng họp A1A

 

 

 

 

Kiểm tra thực hiện Quy chế công khai và các điều kiện ĐBCLGD năm 2021

- Đoàn kiểm tra theo QĐ số 1954/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

- Đại diện Ban Giám Hiệu, đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban: KT&ĐBCLGD, Đào tạo, HC-TC, KHCN&HTQT, QT-PV, KH-TC, HSSV, Trung tâm TT-TV

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Năm

Ngày

16/12/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 4 ngày 15-16: cấp Tiểu học (các môn: Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL; Giáo dục thể chất; Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Toán); cấp THCS (môn Toán)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 4

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 2 ngày 15-16 cấp THPT (môn Vật lý, Hóa học, Công nghệ), cấp THCS (môn Vật lý)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h00

Phòng họp A1B

Góp ý báo cáo TĐG 7 CTĐT (Tiêu chuẩn 8)

- PHT Bùi Đức Nguyên

- Đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, Công tác HSSV

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

Phòng họp A1B

Góp ý báo cáo TĐG 7 CTĐT (Tiêu chuẩn 9)

- PHT Bùi Đức Nguyên

- Đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, Quản trị phục vụ, Trung tâm TTTV

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng KT&ĐBCLGD

16h30-17h30

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 5 ngày 17-18: cấp Tiểu học (các môn: Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL; Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Mĩ thuật; Tin học; Toán); cấp THCS (môn: Giáo dục thể chất; Giáo dục công dân; Lịch Sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán các môn đợt 5

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Thứ Sáu

Ngày

17/12/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 5 ngày 17-18: cấp Tiểu học (các môn: Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL; Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Mĩ thuật; Tin học; Toán); cấp THCS (môn: Giáo dục thể chất; Giáo dục công dân; Lịch Sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 4

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 3 ngày 17-18 cấp THPT (môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử), cấp THCS (môn Ngữ văn, Lịch sử), cấp Tiểu học (Hoạt động trải nghiệm)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

8h00

Phòng họp A1B

Góp ý báo cáo TĐG 7 CTĐT (Tiêu chuẩn 10)

- PHT Bùi Đức Nguyên

- Đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

Phòng họp A1B

Góp ý báo cáo TĐG 7 CTĐT (Tiêu chuẩn 11)

- PHT Bùi Đức Nguyên

- Đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, Công tác HSSV, Đào tạo

Phó Hiệu trưởng

Bùi Đức Nguyên

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Bảy

Ngày

18/12/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 5 ngày 17-18: cấp Tiểu học (các môn: Tiếng Việt; TNXH và LS-ĐL; Khoa học - Đạo đức; Hoạt động trải nghiệm, HN; Âm nhạc; Mĩ thuật; Tin học; Toán); cấp THCS (môn: Giáo dục thể chất; Giáo dục công dân; Lịch Sử và Địa lý; Khoa học tự nhiên)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 5

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 3 ngày 17-18 cấp THPT (môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử), cấp THCS (môn Ngữ văn, Lịch sử), cấp Tiểu học (Hoạt động trải nghiệm)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

16h30-17h30

Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 6 ngày 19-20: cấp Tiểu học (các môn: TNXH và LS-ĐL; Khoa học - Đạo đức; Toán); cấp THPT (môn: Giáo dục thể chất; Giáo dục công dân; Hoạt động trải nghiệm, HN; Tin học; Công nghệ; Lịch sử; Địa lý; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Toán, Ngữ văn)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán các môn đợt 6

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

Chủ nhật

Ngày

19/12/2021

S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h0

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC đợt 6 ngày 19-20: cấp Tiểu học (các môn: TNXH và LS-ĐL; Khoa học - Đạo đức; Toán); cấp THPT (môn: Giáo dục thể chất; Giáo dục công dân; Hoạt động trải nghiệm, HN; Tin học; Công nghệ; Lịch sử; Địa lý; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Toán, Ngữ văn)

- Các GVSPCC làm báo cáo viên

- Tổ kỹ thuật hỗ trợ CNTT

- Giáo viên cốt cán cấp THCS của các môn đợt 6

- Tổ giám sát bồi dưỡng

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

S: 8h00-11h30

C: 13h30-17h0

Online

Bồi dưỡng giáo viên đại trà mô đun 4 cho tỉnh Cao Bằng đợt 4 ngày 19-20 cấp THPT (môn Hoạt động trải nghiệm), cấp THCS (môn Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật)

Các GVSPCC làm báo cáo viên

Các báo cáo viên

Văn phòng ETEP

 

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....