Lịch công tác tuần từ ngày 27/12/2021-02/01/2022 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

27/12/2021

8h30

Phòng A4-104

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Xayyasit Nouamphone, ngành Quản lý giáo dục

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Bí thư Đảng ủy

ĐHTN

Phòng HCTC

15h00

Phòng A1A

Hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu năm học 2020-2021

Ban Giám hiệu, Bí thư ĐTNCS HCM, Chủ tịch HSV, đại diện lãnh đạo các Khoa có sinh viên được khen thưởng, sinh viên tiêu biểu theo QĐ số 2193/QĐ-ĐHTN ngày 06/12/2021 của ĐHTN

Phó Hiệu trưởng

Từ Quang Tân

Phòng CTHSSV

Thứ Ba

Ngày

28/12/2021

14h00

Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Mai Xuân Trường, PGS.TS. Hà Trần Phương

Bí thư Đảng ủy

ĐHTN

Phòng HC-TC

Thứ Tư

Ngày

29/12/2021

8h00

Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHTN năm 2021

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Bí thư Đảng ủy

ĐHTN

Phòng HCTC

S: 8h00-12h00

C: 14h0-17h30

Hội trường C1 và Phòng A1B

Tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 6, 7, 8 bồi dưỡng GVPT

và CBQLCSGDPT

Đại diện BGH, cán bộ phụ trách bồi dưỡng; Toàn thể GVSPCC tham gia bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho GVCC

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng ETEP

Thứ Năm

Ngày

30/12/2021

9h00

Phòng A1A

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

S: 8h00-12h00

C: 14h0-17h30

Hội trường C1

Tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 6, 7, 8 bồi dưỡng GVPT

và CBQLCSGDPT

Đại diện BGH, cán bộ phụ trách bồi dưỡng; Toàn thể GVSPCC tham gia bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho GVCC

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng ETEP

14h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022

- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

- Các tập thể/cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng ủy ĐHTN

Bí thư Đảng ủy

ĐHTN

Phòng HCTC

Cả ngày

Phòng A1B và A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Tâm lý Giáo dục

Hội đồng bảo vệ luận văn; học viên cao học

Chủ tịch hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

31/12/2021

8h30

Phòng A1A

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư chi bộ

Bí thư

Hà Trần Phương

Văn phòng Đảng đoàn thể

8h30

Tầng 5 Trung tâm TT-TV

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đặng Công Vĩnh, chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Toán học

Hội đồng chấm luận án, NCS và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

Phòng Đào tạo

S: 8h00-12h00

C: 14h0-17h30

Hội trường C1

Tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 6, 7, 8 bồi dưỡng GVPT

và CBQLCSGDPT

Đại diện BGH, cán bộ phụ trách bồi dưỡng; Toàn thể GVSPCC tham gia bồi dưỡng mô đun 6, 7, 8 cho GVCC

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng ETEP

14h00

Phòng họp A1A

Họp xét hỗ trợ trình độ cao năm học 2021-2022

Theo Quyết định số 5468/QĐ-ĐHSP ngày 17 tháng 12 năm 2021

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

15h00

Phòng họp A1A

Họp xét danh mục sáng kiến cơ sở đăng ký thực hiện năm học 2021-2022

Theo Quyết định số 5578/QĐ-ĐHSP ngày 23 tháng 12 năm 2021

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Cả ngày

Phòng A1B và A4-104

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Tâm lý Giáo dục

Hội đồng bảo vệ luận văn; học viên cao học

Chủ tịch hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy

Ngày

01/01/2022

Nghỉ tết dương lịch năm 2022

Chủ nhật

Ngày

02/01/2022

Nghỉ tết dương lịch năm 2022

 

Ghi chú:

- Các đơn vị báo cáo tình hình COVID-19 của đơn vị cho đồng chí Nguyễn Hữu Quân trước 14h00 hàng ngày;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng chức năng;

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình;

- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 15h00 thứ Sáu hàng tuần 

loading....