Thông báo số 2537/TB-ĐHSP của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 1, năm 2021 

loading....