Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 2 năm 2022" 

loading....