KẾ HOẠCH tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt thi ngày 28-29 tháng 9 năm 2022 

loading....