Lịch thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 2, năm 2023, kỳ thi ngày 16-17/8/2023" 

Lịch thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 2, năm 2023, kỳ thi ngày 16-17/8/2023

* Ngày 16/8/2023

- Sáng 7h45: Thi Kỹ năng Viết trên giấy tại phòng 201,202 giảng đường B2

- Chiều 13h30: Thi Kỹ năng Nghe + Đọc trên máy tính tại phòng 202,301 giảng đường B3

* Ngày 17/8/2023

- Sáng 7h30: Thi Kỹ năng Nói vấn đáp tại phòng 201,202 giảng đường B2

"Lịch thi chi tiết được đính kèm"

loading....