Lịch công tác tuần 25 - 3/3/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 25/2 - 3/3/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 25 - 31/3/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 25 - 31/3/2019 như sau: