Kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông, trường mầm n...

Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2021 - 2022

Quyết định Ban hành Sơ đồ Kế hoạch hoạt động KHCN và HTQT năm học 2021 - 2022

Thông báo Về việc Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Điều chỉnh Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho LHS Lào hệ chính quy đợt 3 năm 2021

Thông tin kết quả nghiên cứu và lịch nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động trong thực h...

Ban hành Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thu nhận Hồ sơ ứng viên PGS năm 2021

Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022

Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình t...

Ban hành Quy đinh tạm thời về dạy học trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm Số ký hiệu: 2857/QĐ-Đ...

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài...

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021