Thông báo Về việc thu bổ sung các khoản phí, lệ phí tháng 7 năm 2020

Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần...

Khen thưởng cho Lưu học sinh Lào toàn khóa học 2016 - 2020

Khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K51

Công văn V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2020

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LẦN THỨ I NĂM 2020

Công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 và điểm rèn luyện toàn khóa học đối v...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NĂM 2020

Công văn V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Thông báo V/v triển khai đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo Về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 7 năm 2020

V/v tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phòng chống các hoạt động truyền đạo...

Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2020

Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2020"

V/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên và học viên cao học kỳ thi ngày 28/6/2020