Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo về việc thu chi các khoản đầu năm học 2021-2022 đối với sv chính quy khóa 56

Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm khóa 56

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2021 - 2022 (Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 28(2020-2022) Thời gian T...

Thông báo Về việc nộp học phí năm học 2021-2022 trình độ đại học chính quy khóa 56 (bổ sung)

Thông báo Về việc nộp học phí năm học 2021-2022 trình độ đại học chính quy khóa 56

Về việc cấp bằng trả hồ sơ cho sv tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

Thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 03 năm 2022

Số 189-CV/ĐU Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Sư phạm năm 2022

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ F0 TẠI NHÀ

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về thực hiện "Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ...

Thu các khoản phí, lệ phí KTX tháng 02 năm 2022

HƯỚNG DẪN TRA CỨU, TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC...

Công văn Số 187-CV/ĐU V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng