Ban hành Quy đinh tạm thời về dạy học trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm Số ký hiệu: 2857/QĐ-Đ...

Thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 08 năm 2021

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Số 162-CV/ĐU ngày 30/7/2021 V/v Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Thông báo Về việc triển khai đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

Thu học phí học viên cao học

Thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 07 năm 2021

Triển khai thu Bảo hiểm y tế sinh viên đợt bổ sung năm 2021

Công văn Số 129-CV/ĐU ngày 30/6/2021 V/v xin ý kiến vè quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Thông báo thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 6 năm 2021

Thông báo công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 ( đố với k55 ), học bổng khuyế...

TB thu học phí các lớp đại học liên thông VLVH tại Trường (đợt 4)

Ban hành sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022

Thông báo thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 05 năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay