Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài,Đợt 4, năm 2023

Quyết đinh phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 4, năm 2023, kì thi ngày 04-05/10/2023"

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 4, năm 2023, kì thi ngày 04-05/10/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kì thi ngày 07-08/9/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi “Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kì thi ngày 07-08/9/2023” tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kỳ thi ngày 07-08/9/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài,Đợt 2, năm 2023, kỳ thi ngày 16-17/8/2023

Lịch thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 2, năm 2023, kỳ thi ngày 16-17/8/2023"

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 2, năm 2023, kỳ thi ngày 16-17/8/2023"

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi “Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 2, năm 2023, kì thi ngày 16-17/8/2023”. Cụ thể như sau: - Tổng số ứng viên đăng kí tham gia kì thi: 38 ứng viên. - Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi: 38 thí sinh.

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài,Đợt 1, năm 2023

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài kỳ thi ngày 26-28/7/2023 (chi tiết xem tại địa chỉ: http://civt.tnue.edu.vn/xem-diem-thi). Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên chỉ nhận đơn đề nghị phúc khảo (có mẫu đính kèm) từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 09/8/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại địa chỉ: Phòng 105 nhà A1 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.