Công văn V/v đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2024

Mời viết bài Hội thảo QT "Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ" do Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQG H...

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường ĐHSP năm 2024

Mời viết bài Hội thảo QT "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai do Khoa Pháp Ngữ, ...

Thư mời viết bài Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024: "Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xan...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - TNUE-2023-06

Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 03/2024

Tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2024

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Trường ĐHSP - ĐHTN

Ban hành Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên tốt nghiệp đại học và cách ...

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2022-TNA-43

Công văn Về việc hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023, thay đổi thông tin người nộp thuế và bổ sung thông tin người...

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đợt 1 năm 2024

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường ĐHSP năm 2024

Lịch thi kì thi phụ - Năm học 2023-2025) Thời gian thi: Từ 13/4/2024 đến 14/4/2024

Mời viết bài Hội thảo QT "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai do Khoa Pháp Ngữ, ...

Thư mời viết bài Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024: "Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xan...

Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 03/2024

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm ...

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên học tập và làm the...

Thông báo Công khai trợ cấp xã hội kỳ II, năm học 2023-2024, hỗ trợ chi phí học tập năm 2024

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Trường ĐHSP - ĐHTN

Ban hành Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên tốt nghiệp đại học và cách ...

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Thông báo thông tin Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực TDTT, l...

Lịch công tác tuần từ 3 - 9/6/2019

Lịch công tác tháng 7 năm 2019

Lịch công tác tuần từ 8 - 14/7/2019

Lịch công tác tuần từ 15 - 21/7/2019