LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/3/2023 ĐẾN 02/4/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/3/2023 ĐẾN 26/3/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/3/2023 ĐẾN 19/3/2023

Lịch công tác tuần từ 06-12/3/2023

Lịch công tác tuần từ 27/02/2023-05/3/2023

Cập nhật, báo cáo cơ sở dữ liệu đại học trên hệ thống HEMIS

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: TNUE-2022-10

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 - Mã số: TNUE-2022-02

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2023

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: TNUE-2022-07

Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng - Tháng 02 năm 2023

Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: CS2021.20

Chương trình lễ trao bằng Tiến sỹ và thạc sỹ ngày 24 tháng 2 năm 2023

Quyết toán thuế TNCN năm 2022, thay đổi thông tin người nộp thuế và bổ sung thông tin người phụ thuộ...

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ - Mã số: TNUE-2022-01

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm ...

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm ...

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2023

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm ...

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 5 năm 2023 (đợt 1)

Cấp bằng, trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và của sinh viên cuối khóa v...

Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và tổ chức xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH" cấp Trường năm...

Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng - Tháng 02 năm 2023

Công khai danh sách sinh viên K57 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đ...

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Th...

Thông báo Lịch học lớp K1-2023 ứng dụng CNTT cơ bản

Chương trình lễ trao bằng Tiến sỹ và thạc sỹ ngày 24 tháng 2 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/3/2023 ĐẾN 02/4/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/3/2023 ĐẾN 26/3/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13/3/2023 ĐẾN 19/3/2023

Lịch công tác tuần từ 06-12/3/2023

Lịch công tác tuần từ 27/02/2023-05/3/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 20-26/02/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 13-19/02/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 06-12.02.2023

Lịch công tác tuần từ ngày 30.01-05.02.2023

Lịch công tác tuần từ ngày 16-22/01/2023

Lịch công tác tuần từ 08-15/01/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 02/01-08/01/2023

Lịch công tác tuần từ 26/12/2022-01/01/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 19-25/12/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 05-11/12/2022

Lịch công tác tuần từ 3 - 9/6/2019

Lịch công tác tháng 7 năm 2019

Lịch công tác tuần từ 8 - 14/7/2019

Lịch công tác tuần từ 15 - 21/7/2019