Lớp ôn và thi chứng chỉ Tiếng anh quốc tế IELTS
 • Thời lượng : 6 tiết - 30 phút
 • Địa điểm : Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Hạn đăng kí : 29/11/19 - 16/12/19
Lớp ôn chứng chỉ Tin học văn phòng
 • Thời lượng : 16 tiết - 4 buổi
 • Địa điểm : Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Hạn đăng kí : 16/10/19 - 30/10/19
Lớp ôn và thi chứng chỉ Maketing Online
 • Thời lượng : 16 tiết - 4 buổi
 • Địa điểm : Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Hạn đăng kí : 16/10/19 - 28/10/19
Thống kê truy cập
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 0
  • Thành viên Thành viên 4
  • Tổng lượt truy cập Tổng 4
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 428290