Thông báo kết quả thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt 1, năm 2020", diễn ra vào ngày 09/9/2020 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 

Nguyễn Thị Thu Hằng
loading....