Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài,Đợt 4, năm 2023

Quyết đinh phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 4, năm 2023, kì thi ngày 04-05/10/2023"

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 4, năm 2023, kì thi ngày 04-05/10/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kì thi ngày 07-08/9/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi “Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kì thi ngày 07-08/9/2023” tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kỳ thi ngày 07-08/9/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài,Đợt 2, năm 2023, kỳ thi ngày 16-17/8/2023

Lịch thi kỳ thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 2, năm 2023, kỳ thi ngày 16-17/8/2023"

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi kì thi "Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 2, năm 2023, kỳ thi ngày 16-17/8/2023"

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi “Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 2, năm 2023, kì thi ngày 16-17/8/2023”. Cụ thể như sau: - Tổng số ứng viên đăng kí tham gia kì thi: 38 ứng viên. - Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi: 38 thí sinh.

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 2, năm 2023 (kỳ thi ngày 16/8-17/8/2023)

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN trân trọng thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 2, năm 2023 (kì thi ngày 16-17/8/2023) như sau: 1. Thời gian thi (dự kiến): Ngày 16/8/2023-17/8/2023. 2. Địa điểm thi: Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN, Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. 3. Đối tượng dự thi: Lưu học sinh tiếng Việt dự bị học tập tại Trường, người nước ngoài có nhu cầu. 4. Hình thức thi - Kĩ năng Nghe, Kĩ năng Đọc: thi trên máy (60 phút/kĩ năng). - Kĩ năng Viết: thi trên giấy (60 phút/kĩ năng). - Kĩ năng Nói: thi trực tiếp (15 phút/thí sinh).