Họ và tên: PGS.TS Bùi Đức Nguyên

Chức vụ: Giám đốc

Email: ducnguyen@tnue.edu.vn

Họ và tên: TS. Ôn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: linhotm@tnue.edu.vn

Họ và tên: TS. Ngô Thu Thủy

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: thuynt.lol@tnue.edu.vn

Họ và tên: Th.s Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hangntt.ric@tnue.edu.vn

Thông tin liên hệ

 

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài.

Phòng 105, nhà A1, Trường Đại học Sư phạm-ĐHTN.

Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0280.3841009