Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi “Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kì thi ngày 07-08/9/2023” tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN ký Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi “Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 3, năm 2023, kì thi ngày 07-08/9/2023”. Cụ thể như sau:

- Tổng số ứng viên đăng kí tham gia kì thi: 85 ứng viên.

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia kì thi: 85 thí sinh (Có file đính kèm).

loading....