Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kỳ thi ngày 07-08/9/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN trân trọng thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023 (kì thi ngày 07-08/9/2023) như sau:

1. Thời gian thi (dự kiến): Ngày 07/9/2023-08/9/2023.

2. Địa điểm thi: Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN, Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

3. Đối tượng dự thi: Lưu học sinh tiếng Việt dự bị học tập tại Trường, thí sinh có nhu cầu.

4. Hình thức thi

- Kĩ năng Nghe, Kĩ năng Đọc: thi trên máy (60 phút/kĩ năng).

- Kĩ năng Viết: thi trên giấy (60 phút/kĩ năng).

- Kĩ năng Nói: thi trực tiếp (15 phút/thí sinh).

loading....