CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Chức vụ: Giám đốc

Họ và tên: TS. Từ Quang Tân

Email: tantq@tnue.edu.vn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ và tên:TS. Ôn Thị Mỹ Linh

Email: linhotm@tnue.edu.vn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ và tên: TS. Ngô Thu Thủy

Email: thuynt.lol@tnue.edu.vn

Chức vụ: Chuyên viên

Họ và tên: Th.S Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: hangntt.ric@tnue.edu.vn

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Đào tạo, Bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài

- Tên tiếng anh: Center For International Cooperation And Vietnamese Training

- Tên viết tắt: Trung tâm HTQT-ĐTTV

- Địa chỉ: Phòng 105, tòa nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN, số 20, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên.

- Số điện thoại liên hệ: +84 02083841009

- Email. civt@tnue.edu.vn