Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 3, năm 2023, kì thi ngày 07-08/9/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 

loading....