Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài Đợt 4, năm 2023, kì thi ngày 04-05/10/2023 tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 

1. Thời gian thi (dự kiến): Ngày 04/10/2023-05/10/2023.

2. Địa điểm thi: Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN, Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

3. Đối tượng dự thi: Lưu học sinh tiếng Việt dự bị học tập tại Trường, thí sinh có nhu cầu.

4. Hình thức thi

- Kĩ năng Nghe, Kĩ năng Đọc: thi trên máy (60 phút/kĩ năng).

- Kĩ năng Viết: thi trên giấy (60 phút/kĩ năng).

- Kĩ năng Nói: thi trực tiếp (15 phút/thí sinh).

loading....