Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài,Đợt 4, năm 2023 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài kỳ thi ngày 07-08/9/2023 (chi tiết xem tại địa chỉ: http://civt.tnue.edu.vn/xem-diem-thi).

loading....